http://ogaa.cardici.net ( projekt ukončen )

Cílem projektu On-Game Authentication Authority (dále jen O.G.A.A.) je vytvoření centrálního přihlašovacího systému pro větší množství aplikací.

Dříve nebo později se každý uživatel internetu stane uživatelem mnoha aplikací, přičemž přístup do těchto aplikací je zpravidla chráněn jménem a heslem.

To s sebou přináší nutnost buďto zadávat jedno jméno a heslo, nebo si pamatovat množinu jmen a hesel. Pokud si uživatel vybere první možnost tedy použití jednoho jména a hesla, vystavuje se nebezpečí, že odkrytím této dvojice v jedné aplikaci se útočník zmocní uživatelových účtů i v jiných aplikacích. Oproti tomu použití skupiny jmen a hesel s sebou přináší riziko zapomenutí nebo bezpečnostní riziko v případě zaznamenání na nějaký nosič, ať už je tím nosičem kus papíru nebo harddisk Vašeho počítače.

O.G.A.A. nabízí možnost mít jedno jméno a heslo a s jeho pomocí se přihlašovat do jiných aplikací a přitom neodkrývat tyto informace pro přístup do jiných aplikací. Princip spočívá v tom, že uživatel se přes O.G.A.A. neautorizuje přímo jménem a heslem, nýbrž jménem a chráněným uživatelským klíčem. O.G.A.A. se zároveň snaží zachovat maximální dostupnou míru bezpečnosti jak při přenášení klíče, tak proti případnému zneužití klíče cizí osobou.