Více informací viz zpráva Uzavření projektu O.G.A.A.

 

Děkujeme za přízeň.

 

Team O.G.A.A.